بازدیدها: 61124

آموزش به بیماران

آنچه والدین و بیماران  لازم است بدانند

مطالعه بیشتر

رویدادها

رویدادها

  برنامه های آموزشی ورویدادهای پیش رو

مطالعه بیشتر

دسترسی به مجلات

مجله انجمن نفرولوژی کودکان  ایران

مطالعه بیشتر

مهمترین اهداف علمی انجمن ( رسالت)

همایش های سالانه بین المللی

برگزاری همایش های سالانه بین المللی در زمینه بیماریهای کلیه کودکان

انجمن بین المللی نفرولوژی کودکان

همکاری با انجمن بین المللی نفرولوژی کودکان و استفاده از گرانتهای بین المللی تحقیقاتی

فعالیت های آموزشی و پژوهشی

حمایت و توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی در زمینه بیماریهای شایع ؛ نادر و ناشناخته کلیه و مجاری ادراری و همکاری در بازنویسی کوریکولوم ها مرتبط

مشاوره و راهنمایی

مشاوره و راهنمایی در جهت احداث ، راه اندازی و تجهیز مراکز مرتبط ( شامل بخش پیوند کلیه ، همودیالیز ، دیالیز صفاقی )

شناسایی کمبودها ی موجود در سیستم دارویی ؛ درمانی

شناسایی کمبودها ی موجود در سیستم دارویی ، درمانی ؛ تجهیزات  و پرستاری طب نفرولوژی کودکان به منظور رفع آن

ارتقای سطح آموزش والدین

تلاش در جهت ارتقای سطح آموزش والدین ، پرستاران و پزشکان با ایجاد دوره های اموزش کوتاه مدت متناسب با سطح هر رده .

تماس با ما

جهت برقراری ارتباط تلفنی با انجمن با شماره 2122229658 تماس حاصل فرمایید

sep-logo