روز: ژانویه 23, 2024

نهمین کنگره نفرولوژی کودکان

بازدیدها: 17۹مین کنگره نبین المللی فرولوژی کودکان ایران از یازده تا سیزده بهمن ۱۴۰۲ در سالن دکتر قریب بیمارستان حضرت علی اصغر برگرار میشود. جهت دریافت برنامه کنگره QR...

ادامه مطلب