مطلب وبلاگ

اطلاعیه مهم کارگروه فشارخون

دسته بندی نشده

Hits: 115

همکارانی که تمایل دارند د رکارگروه فشارخون از طرف انجمن به وزارت بهداشت معرفی شوند با ایمیل انجمن یا شماره تلفن انجمن تماس بگیریند

اسامی کاندیدهای انتخابات آتی الکترونیک  آنجمن درسال  1398 ( به زودی رزومه و اهداف انتخاباتی ایشان در سامانه ima-net.ir  با رگذاری میشود.

کاندید بازرس کاندید هیئت مدیره
دکتر نسرین اسفندیار دکتر آرش عباسی
دکتر آلاله قیصری دکتر فهمیه عسگریان
دکتر سهیلا مهدوی نیا دکتر حمید رضا بادلی
  دکتر حسین عماد ممتاز
  دکتر زهرا پورنصیری
  دکترمعصومه محکم
  دکتر نکیسا هومن
  دکتر نعمت الله عطایی
  دکتر سید طاهر اصفهانی
  دکتر مصطفی شریفیان درچه
 

دکتر محسن اخوان سپهی

Leave a Reply