مطلب وبلاگ

پروژه نصر

بازدیدها: 110

انجمن نفرولوژی کودکان ایران برای پروژه نصر عناوین زیر توسط هئیت مدیره تصویب گردیده است
1- تدوین نقشه راه و توسعه آتی درکشور دکتر معصومه محکم
2- بررسی مقایسه وضعیت کنونی نیروی انسانی و فارغ التحصیلان رشته. دکتر نکیسا هومن
3- تحلیل وضعیت تاب اوری رشته نفرولوژی کودکان در پسا کرونا دکتر محمد تقی حسینی طباطبایی

پروژه نصر-انجمنها (5)

پاسخ دهید