مطلب وبلاگ

یانیه هیات مدیره مجمع انجمنها و روسای انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران در خصوص طرح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان علوم پزشکی

دسته بندی نشده

بازدیدها: 127

بیانیه هیات مدیره مجمع انجمنها و روسای انجمنهای علمی گروه پزشکی
ایران در خصوص طرح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان علوم پزشکی

13

با تقديم احترام
اخيرا جامعه پزشكي ما ناباورانه شاهد رفتار ها و اظهاراتي است كه خطراتي جدي نه تنها براي سيستم سلامت كشور كه براي سطح دانش و فرهنگ در كشور محسوب ميشوند .
در حالي كه جامعه پزشكي با پوست و گوشت خود بحراني جدي در سيستم سلامت را شاهد است اظهاراتي غير كارشناسانه از برخي مراجع رسمي خواهان ريختن هيزم بر اين آتش هستند
در شرايطي كه مهاجرت پزشكان جوان و استادان گروه پزشكي در جستجوي يك محيط كار اكادميك روزبروز گسترده تر ميشود ، در شرايطي كه تعداد زيادي از أنها كه ميمانند يا بيكار هستند يا با اشتغال به كارهايي غير ضرور ي و بي ارتباط با سلامت امرار معاش ميكنند .در حالي كه گسترش بي رويه وخارج از استاندارد تعداد زيادي دانشكده پزشكي سطح آموزش پزشكي را پايين آورده است ، به شكلي آشكارا عوامفريبانه خواهان افزايش صندلي هاي دانشكده پزشكي هستند حال آنكه با تغييري در نگرش ها و فراهم آوردن امكانات شغلي مناسب و علمي در اقصي نقاط كشور و كاشتن بذر اميد در دل پزشكان جوان كشور ميتوان بجاي افزايش ظرفيت ها با سيل مهاجرت مقابله كرد و براي كليه مناطق كشور پزشك متخصص فراهم نمود ، آن هم به ترتيبي كه كار در هر نقطه كشور را كار و وظيفه دايمي خود بدانند .
طراحان و مدافعان بي اطلاع يا مغرض اين طرح در مقابله با نظر يكپارچه جامعه پزشكي كه تنها گروهي است كه از نزديك شاهد و ناظر اوضاع و امكانات بوده ميتواند آن را درك كند و نظر خود را بارها و بارها در بيانيه هاي انجمن هاي پزشكي ،سازمان نظام پزشكي و مسيولين آموزش پزشكي كشور در مخالفت با اين طرح بيان كرده است پارا بسيار فراتر گذشته كليت بنيادهاي سلامت كشور را متهم به تضاد منافع ميكنند (كه مقصود منافع حقير در بازار كار است) . چنين تهمتي به كليت نهادهاي سلامت كشور اگر پاسخ داده نشود وضعيت خطرناكي پديد مي اورد كه تصميماتي به مراتب مصيبت بار تر از افزايش ظرفيت ها را هم به دنبال خواهد داشت .
اينجانبان اعضاي هيات مديره مجمع انجمن هاي گروه پزشكي ايران وروسا و دبيران انجمن هاي علمي پزشكي مصرانه خواهان توقف اين طرح وتوبيخ نا كارشناساني هستيم كه بدون اطلاع از مشكلات سلامت اندك توان باقيمانده كادر درمان را صرف مقابله با چنين طرح ها و چنين تهمت هايي ميكنند طرح هايي كه در صورت مطرح شدن هم بهتر آن است كه ابتدا از طريق دولت به عنوان لايحه به مجلس محترم ارائه شوند .
هشدار ميدهيم چنين برنامه ريزي هاي غير عاقلانه اي دارد بحران سلامت را به وضعيتي غير قابل بازگشت ميرساند .
بايد از روزي ترسيد كه ناوگان اموزش پزشكي كشور كه از پزشكان و استاداني صادق و فرهيخته تشكيل شده است (كساني كه عليرغم استخدام دولتي در سازمان صنفي خود هم سوگند پايبندي به اخلاق ومنافع بيماران خورده اند )چنين دستوراتي را مغاير سوگند خود تلقي كرده از اجراي انها بطور سراسري سر باز زنند .

جهت دریافت متن کامل  این چا را کلیک کنید