مطلب وبلاگ

نهمین کنگره نفرولوژی کودکان

بازدیدها: 17

۹مین کنگره نبین المللی فرولوژی کودکان ایران از یازده تا سیزده بهمن ۱۴۰۲ در سالن دکتر قریب بیمارستان حضرت علی اصغر برگرار میشود.

جهت دریافت برنامه کنگره QR code ‌را اسکن کنید

برنامه کنگره ۱۴۰۲

پاسخ دهید