نام اعضا (رزومه)

بازدیدها: 58

Photo

First name Surname

نام و نام خانوادگی

ORCID

SCOPUS

Arash Abbasi آرش عباسی  ORCID  
  Zahra Adl زهرا عدل
Ali Ahmadzadeh علی احمدزاده    
  Mohsen Akhavan sepahi محسن اخوان سپهی    
  Koorosh Alizadeh کوروش علیزاده    
  Banafsheh Arad بنفشه آراد    
  Fahimeh Asgarian فهمیه عسکریان
  Nematolah Ataei نعمت الله عطایی    
  Anoosh Azarfar آنوش آذرفر