اعضای انجمن نفرولوژی کودکان ایران

 

 


حق عضویت پرداخت شده توسط اعضا 

 

لیست تکمیل شده پرداخت حق عضویت اعضا در جدول زیرخلاصه شده است

خواهشمند است حق عضویت  سالهای پرداخت نشده  را  باتوجه به جدول ضمیمه حق عضویت سالهایی که پرداخت نشده را به حساب انجمن واریز فرمایند.

عضویت دستیاران فوق تخصص دردوران تحصیل رایگان می باشد.

کلیک کنید


صدورت کارت عضویت 5 ساله

درصورت تمایل به صدور کارت   PVC عضویت انجمن نفرولوژی کودکان مشخصات زیر رابه پست الکترونیک انجمن  ارسال فرمایید. این کارت فقط برای اعضای پیوسته که بدهی به  انجمن ندارند صادر خواهد شد و تاریخ اعتبار 5 ساله خواهد داشت

اسکن عکس رنگی 3در 4 باکیفیت بالا

نام ونام خانوادگی به فارسی و انگلیسی مشابه پاسپورت

شماره نظام پزشکی

کد ملی

سال فارغ التحصیلی


 

 

 

 
Copyright 2011 -  Iranian Society of Pediatric Nephrology |
Naseri@gozareh.com