جلسات علمی ماهیانه :

 
  آرشیو 1387-1390
   
  برنامه سال 1391
   
  سمینار دیالیز صفاقی مزمن 1391
   
 

 

برنامه علمی انجمن درسال1392

 

  اردیبهشت - بیمارستان امام حسین
  تیر- بیمارستان مرکز طبی کودکان
  شهریور- بیماستان  بهرامی
  سومین کنگره انجمن نفرولوژی کودکان ایران 1392- تهران - محوریت توبولوپاتی- بیمارستان حضرت رسول اکرم
 

دی - بیمارستان مفید

 
 

 بیمارستان حضرت علی اصغر - patient day اسفند - بیماران پیوند کلیه 

New format of monthly seminars of IrSPN in 2013

main lecture one lecturer
Journal club one lecturer
difficult or problem case one lecturer from the host hospital
educational mini lecture one lecturer

ا

 
Copyright 2011 -  Iranian Society of Pediatric Nephrology |
Naseri@gozareh.com