بازدیدها: 9391

آموزش به بیماران

آنچه والدین و بیماران  لازم است بدانند

مطالعه بیشتر

انجمن های مرتبط

  انجمن های مرتبط

مطالعه بیشتر

رویدادها

رویدادها

  برنامه های آموزشی ورویدادهای پیش رو

مطالعه بیشتر

دسترسی به مجلات

مجله انجمن نفرولوژی کودکان  ایران

مطالعه بیشتر

مهمترین اهداف علمی انجمن ( رسالت)

همایش های سالانه بین المللی

برگزاری همایش های سالانه بین المللی در زمینه بیماریهای کلیه کودکان

انجمن بین المللی نفرولوژی کودکان

همکاری با انجمن بین المللی نفرولوژی کودکان و استفاده از گرانتهای بین المللی تحقیقاتی

فعالیت های آموزشی و پژوهشی

حمایت و توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی در زمینه بیماریهای شایع ؛ نادر و ناشناخته کلیه و مجاری ادراری و همکاری در بازنویسی کوریکولوم ها مرتبط

مشاوره و راهنمایی

مشاوره و راهنمایی در جهت احداث ، راه اندازی و تجهیز مراکز مرتبط ( شامل بخش پیوند کلیه ، همودیالیز ، دیالیز صفاقی )

شناسایی کمبودها ی موجود در سیستم دارویی ؛ درمانی

شناسایی کمبودها ی موجود در سیستم دارویی ، درمانی ؛ تجهیزات  و پرستاری طب نفرولوژی کودکان به منظور رفع آن

ارتقای سطح آموزش والدین

تلاش در جهت ارتقای سطح آموزش والدین ، پرستاران و پزشکان با ایجاد دوره های اموزش کوتاه مدت متناسب با سطح هر رده .

تماس با ما

جهت برقراری ارتباط تلفنی با انجمن با شماره 2122229658 تماس حاصل فرمایید