بازدیدها: 35

جناب آقای دکتر نعمت الله عطایی – هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران , عضو هیئت مدیره انجمن
دکتر یوسف مجتهدی- هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران , عضو انجمن نفرولوژی کودکان ایران
دکتر مجتبی فاضل – هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران , عضو انجمن نفرولوژی کودکان ایران
دکتر بنفشه درمنش – هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش , عضو انجمن نفرولوژی کودکان ایران
دکتر سهیلا مهدوی نیا- هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران , عضو انجمن نفرولوژی کودکان ایران

کارگروه فشارخون : دکتر مجتهدی ، دکتر عطایی ، دکتر درمنش ، دکتر فاضل، دکتر مهدوی نیا