درباره ی ما

بازدیدها: 125

نام انجمن :  انجمن نفرولوژی کودکان ایران

نام انجمن به زبان انگلیسی:   (IrSPN) Iranian Society of Pediatric Nephrology

تاریخ ثبت :  ١٨ ̸ ٤ ̸ ١٣٨٧

شماره ثبت :  ٢٢٨٢٨

مدت زمان فعالیت : از زمان ثبت به مدت نامحدود

آگهی ثبت شرکت ها : 

 

آدرس و تلفن انجمن : تهران –خیابان شریعتی ، ساختمان شماره یک بیمارستان مفید ، دفترمجله انجمن و دفتر تحقیقات نفرولوژی

تلفن تماس: 02122229658

فکس: 02122229658

Email: IrS_PN@yahoo.com             iranspn09@gmail.com          info@iranspn.com

 

موضوع موسسه:

انجمن نفرولوژی کودکان ایران یک انجمن غیر انتفاعی است که  به منظور براورده کردن اهداف زیر تشکیل شده است :

 1.    ارتباط علمی فنی تحقیقاتی آموزشی و تبادل نظر بین محققان ، متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی در شاخه های گوناگون رشته های مرتبط با انجمن فعالیت دارند
 2.  همکاری با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ودانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و نیز سایر سازمان هایی که به نحوی با فعالیت های انجمن مرتبط هستند دربرنامه ریزی امور آموزشی ، پژوهشی ، بهداشتی و درمانی
 3.  تعامل و همکاری با مراجع ذیصلاح در زمینه بازنگری و ارزشیابی برنامه های آموزشی و بهداشتی و درمانی ، موسسات آموزشی و سطح علمی دانش آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی
 4. ارائه خدمات آموزشی ، علمی ، فنی ، و پژوهشی براساس ضوابط مربوطه
 5. ترغیب و تشویق دانشمندان ، پژوهشگران و دانشجویان درپیشبرد فعالیت های علمی ، پژوهشی و آموزشی بهداشتی و درمانی
 6. تهیه و تدوین انتشارات علمی ، آموزشی
 7. برگزای گردهمایی های آموزشی و پژوهشی ، آموزش مداوم درسطوح ملی  و بین المللی با رعایت قوانین جاری کشور
 8. فراهم کردن زمینه مناسب جهت انجام پژوهش های علمی مرتبط با رشته مربوطه بخصوص از طریق تشویق و ترغیب متخصصین جوان
 9.  مشارکت درتشکیل شورای انجمن های علمی گروه پزشکی ایران و برنامه ریزی امور مرتبط با آن
 10. جلب حمایت نهادهای بین المللی برای انجام فعالیت های علمی ، پژوهشی درعرصه ملی و درچهارچوب ضوابط جاری کشور

 

تاریخچه تاسیس انجمن و هیئت موسس:

Documented history of IrSPN.pdf

اهداف علمی انجمن :

پیشبرد دانش و همکاری بین تمامی افرادی را که بیماریهای کلیه کودکان علاقه مند هستند به منظور بهبود مراقبت و درمان کودکان مبتلا به بیماریهای کلیه و مجاری ادراری در سرتاسر ایران از طریق  :

فراهم کردن گردهمایی های علمی  در زمینه بیماریهای کلیه  کودکان (به منظور تبادل نظر و آگاهی هریک از اعضا از مشکلات مراقبتی و درمانی دیگران،که خود در این کشور پهناورمی بایست ممتاز(متفاوت) باشد.)

منسجم کردن تحقیقات در زمینه بیماریهای کلیه کودکان  (برای پیشگیری و درمان این بیماریها،بررسیهای گروهی مانند تهیه آمار فراوانی ، مسائل درمانی و بالاخره بر رسی دستجمعی” تا کشوری” هر یک از آن گرفتاری ها(بیماریها) برای یافتن راههای کاهش و پیشگیری از خود بیماری و یا پیامدهای آن اهمیت زیاد دارد. گاه ممکنست با بر رسیهای در حال انجام در کشور های همسایه به این کوشش گامهای بلند تر و مو ثرتری بخشید.

از این گذشته برنامه ریزی آموزش پزشکی و تخصصی کشور بایستی بر پایه مطالعات،نیازها و امکانهای کشوری و با نگرش بر آنچه جوامع  پیشرفته،در گذشته،حال و آینده برنامه ریزی و اجرا نموده یا مینمایند،بر پایه بر رسیهای دستجمعی متخصصان آگاه ودقیق بر رسی، پیشنهاد و اجرا گردد.

 1. برگزاری همایش های سالانه بین المللی در زمینه بیماریهای کلیه کودکان
 2.  همکاری با انجمن نفرولوژی کودکان بین المللی جهت استفاده از گرانتهای بین المللی تحقیقاتی یا فلوشیپ برای نفرولوژیستهای جوان ایران
 3. همکاری با انجمنهای نفرولوژی کودکان سایر کشورها از جمله کشورهای همسایه
 4. راه اندازی سایت اینترنتی برای انجمن جهت ارتباطات گسترده تر اعضاء
 5.  راه اندازی مجله نفرولوژی کودکان ایران
 6. راه اندازی مرکز تحقیقات کلیه کودکان
 7. همکاری با اورولوژیست های کودکان , جراح کودکان ,  فوق تخصص پریناتولوژی , فوق تخصص نوزادان درمواردی که بیماریهای مشترک وجود دارد به منظور ارتقا کیفیت درمان و ارتقا کیفیت زندگی بیماران
 8. حمایت و توسعه فعالیت های آموزشی در جهت پیشگیری بیماریهای قابل علاج کلیه ( والدین , پرستاران , پزشکان عمومی و متخصصین کودکان )
 9. همکاری با پزشکی قانونی درجهت ایجاد استانداردهای شناسایی و تشخیص  بیماری های ارثی و غیر قابل علاج کلیه ( درمواردی که تاییدیه نفرولوژیست کودکان مورد نیاز می باشد )
 10. بهبود وضعیت تکنیکی ( نوع دستگاه ، صافی ، نوع مایع دیالیز ، داروهای خاص پیوند ) همودیالیز ، دیالیز صفاقی و پیوند کلیه کودکان بر اساس استانداردها بین المللی  و با درنظر گرفتن شرایط موجود جامعه .
 11. بهبود سطح آگاهی پزشکان ، پرستاران ، والدین و بیماران در زمینه همودیالیز ، دیالیز صفاقی و پیوند کلیه با فراهم کردن جلسات مشترک آموزشی برای هر رده به طور مجزا .
 12. همکاری بیشتر با انجمن نفرولوژی ایران به منظور ارتقا سطح آگاهی پزشکان ، پیشگیری از بیماریها ی کلیه از دیدگاه نفرولوژیست های کودکان با توجه به متفاوت بودن شیوع بیماری های کلیه در سنین کودکان با بالغین
 13. افزایش همکاری با نفرولوژیست های بزرگسالان در مورد پذیرش  بیماران مبتلا به مشکلات مزمن کلیوی (از دوران شیر خوارگی) که وقتی به سن نوجوانی و بلوغ می رسند ویاید به مراکزبزرگسالان ارجاع شوند  در این فاز انتقالی ممکن است با معضلاتی  مواجه شوند.
 14. بهبود کیفیت زندگی بیماران مزمن کلیوی با استفاده از مشارکت روانپزشکان کودکان ، متخصصین تغذیه ، مددکاران اجتماعی
 15.  افزایش مشارکت متخصصین علوم پایه در شناسایی بیماریهای کلیوی که یکی از کمبودهای بسیار واضح  نفرولوژی کودکان درمقایسه با سایر مراکز بین المللی و آسیایی می باشد.
 16. انجمن از مشارکت تمامی انجمن های مرتبط استقبال می کند و هدف از تشکیل انجمن ایجاد رقابت با انجمن های مشابه نیست بلکه هدف عمده ایجاد ارتباط وهمکاری بیشتر و تاکید بر بیماریهای کلیه کودکان  به منظور ارتقا آموزش و پژوهش و بهبود کیفیت زندگی می باشد.
 17.   شناسایی بیماریهای بومی ایران ، تلاش در جهت تشخیص ، درمان صحیح و سریع با توجه به منابع و امکانات بومی

 

برنامه انجمن در کوتاه مدت :

 • جلسات ماهانه هیئت موسس در جهت تشکیلات لازم انجمن
 • فراهم کرد ن گردهمایی های علمی ماهانه اعضای انجمن
 • شناسایی کمبودها ی موجود در سیستم دارویی ، درمانی و پرستاری طب نفرولوژی کودکان به منظور رفع آن
 • تلاش در جهت ارتقای سطح آموزش والدین ، پرستاران و پزشکان با ایجاد دوره های اموزش کوتاه مدت متناسب با سطح هر رده .
 • منسجم کردن تحقیقات چند مرکزی در زمینه بیماریهای کلیه کودکان
 • حمایت و توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی در زمینه بیماریهای شایع کلیه و مجاری ادراری
 • ادامه همکاری با انجمن نفرولوژی ایران باتاکید بیشتر بر نیازهای طب کودکان و ایجاد هماهنگی با این انجمن به منظور تخصیص یک سهمیه از انجمن نفرولوژی کودکان ( که از طرف انجمن نفرولوژی کودکان به این انجمن معرفی میشود) .
 • راه اندازی سایت اینترنتی برای انجمن جهت ارتباطات گسترده تر اعضاء
 • حمایت از مطالبات صنفی اعضای انجمن شامل معرفی مسئول فنی مراکز درمانی ، همودیالیز و پیوند برای بهبود بخشیدن به نحوه درمان و کیفیت زندگی کودکان مبتلا به بیماری مزمن کلیه خصوصا در مراکزی که بخش مستقل نفرولوژی کودکان وجود ندارد ولی کودکان مبتلا به بیماریهای مزمن کلیوی را تحت پوشش درمانی قرار می دهند.

برنامه انجمن در درازمدت :

 • برگزاری همایش های سالانه بین المللی در زمینه بیماریهای کلیه کودکان
 • همکاری با انجمن بین المللی نفرولوژی کودکان جهت استفاده از گرانتهای بین المللی تحقیقاتی یا فلوشیپ برای نفرولوژیستهای جوان ایران
 • حمایت و توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی در زمینه بیماریهای غیر شایع کلیه و مجاری ادراری
 • همکاری با انجمنهای نفرولوژی کودکان سایر کشورها از جمله کشورهای همسایه
 • راه اندازی مجله نفرولوژی کودکان ایران
 • راه اندازی مرکز تحقیقات کلیه کودکان
 • مشاوره و راهنمایی در جهت احداث ، راه اندازی و تجهیز مراکز مرتبط ( شامل بخش پیوند کلیه ، همودیالیز ، دیالیز صفاقی )

چارت انجمن :