تماس با ما

بازدیدها: 128

اطلاعات تماس

موسسه انجمن علمی نفرولوژی کودکان ایران

  • آدرس: تهران –خیابان شریعتی ، ساختمان شماره یک بیمارستان مفید ، دفترمجله انجمن و دفتر تحقیقات نفرولوژی 6879
  • تلفن :02122229658
  • ایمیل: IrS_PN@yahoo.com
  • زمان باز: شنبه تا پنجشنبه 09:00 – 17:00

برای ما پیام بفرستید