وبینار

بازدیدها: 2149

وبینارهای اجرا شده در  سال 1399

لینک رفع مشکلات وبینار در واتس اپ

عنوان برنامه تاریخ برگزاری  لینک وبینار  اسلایدهای سخنرانان پیش ازمون
درگیری کلیوی کوید 19 درکودکان 1399-02-28 MP4 دکتر مجتهدیدکترمقتدری  / دکتر عسکریان
تفسیر انالیز ادرار 1399-03-08

MP4 – دکتراتوکش  / MP3– دکتر توحیدی

/MP3– دکتر قلعه گلاب / MP3-دکتر طباطبایی / MP3- دکتر ممتاز

دکتر اتوکش  / دکتر توحیدی

دکتر قلعه گلاب دکتر طباطبایی / دکتر ممتاز

E
پیوند کلیه کودکان درایران 1399-03-22 MP4 دکتر حسینی / دکتر فارس / دکتر عسکریان / دکتر رحیم زاده 
تازه های درمان با داروهای مهارکننده کلسی نورین 1399-03-29 MP4 دکتراسفندیار   /   دکتر رحیم زاده   /   دکتر بصیرت نیا  /  دکتر محکم  /  دکترحسینی E
آشنایی با تازه های تشخیصی و درمانی سیستینوزیس 1399-04-05 MP4 دکتر قانع  / دکترمحکمدکتربصیرت نیا / دکتر هومن / دکتر سیدزاده E