مطلب وبلاگ

نیاز به داروی فسفات بایندر بدون کلسیم

درمان دارویی

بازدیدها: 2

سرپرست محترم سازمان  غذا و دارو

احتراما

اختلالات کلسیم وفسفروتجمع اسید دربدن در کودکان با نارسایی مزمن کلیه از GFR کمتراز 50% رخ می دهد و عدم اصلاح صحیح این اختلالات بررشد استخوانی و همچنین سیستم قلبی عروقی این کودکان تاثیر منفی دارد.

درحال حاصر نوع فسفات بایندر استفاده می شود :

الف- ترکیبات کلسیمی

ب0 سولامر

باتوجه به آنکه ترکیبات کلسیمی رایح ( کربنات کلسیم) باعث رسوب کلسیم در بستری قلبی عروقی می شود وپیش آگهی درازمدت این کودکان را نامطلوب میکند ، اکنون کمتر توصیه میشود لذا ملح سولامر مطلوب تر می باشد .

سولامر به دوفرم هیدروکلراید و بیکربنات ارائه می شود ولی مصرف قرص های سولامر هیدروکلراید برای کودکان و شیرخواران با نارسایی کلیه امکان پذیر نیست چون قرص قابل حل شدن نیست و پس از شکسته شدن به صورت مولکولهای ژله ای بسیار درشت می شود که کودک از مصرف آن امتناع می کند وحتی قادر به بلع آن نیست .

لذا فرم بیکربنات سولامر که به صورت sachet  ارائه می گردد ودارای FDA approval می باشد بسیار مناسب برای کودکان با نارسایی مزمن کلیه می باشد. این دارو در اصلاح اسیدوز متابولیک ناشی از نارسایی مزمن کلیه در کودکان که بدلیل متابولیسم سریعتر تولید بیشتر اسید دربدن دارد کمک می کند.

لذا مقتضی است تدبیری اندیشه شود تا فرم ساشت  سولامر بیکربنات (renvela)این دارودر اختیار کودکان بانارسایی مزمن کلیه قرارگیرد.

پاسخ دهید