مطلب وبلاگ

آموزش سونوگرافی

بازدیدها: 4

جناب آقاي دكترعبدالله كريمي

 

دبير محترم شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

سلام عليكم

محترما به استحضار مي رساند با عنايت الهي و توجهات وزارت بهداشت و آموزش پزشكي و استادان ارزشمند كشور اينك شاهد آن هستيم كه متخصصين نفرولو‍ژي كودكان در اغلب مراكز آموزشي مشغول ارائه خدمات هستند بديهي است اين موفقيت ها براي پايداري و پيشرفت بيشتر نياز به مشكل زدايي پيوسته دارد. اجازه مي خواهم مشكل هاي جاري را به شرح زير به استحضار برسانم .

فلوها و استادان نفرولوژي كودكان از سونوگرافي پرتابل استفاده نمي كنند. با عنايت به مندرجات صفحه 11 كوريكولوم آموزشي رشته نفرولوژي كودكان 264 “مصوب در كميسيون تدوين و برنامه ريزي آموزشي فروردين 1388” كه در تاريخ خرداد ماه 1388 در هفتاد و يكمين نشست شورا هم تنفيذ شده است آموزش سونوگرافي براي فلوهاي نفرولوژي منظور شده است ولي در عمل بهره اي نمي برند.

آن مقام محترم استحضار دارند كه انجام سونوگرافي در كشورهاي پيشرفته عموما بوسيله تكنسين سونوگرافيست انجام مي شود و اين به منظور استخفاف ارزش راديولوژيست درآن ممالك نيست بلكه گشايشي در امور بيماران است. لازم به ياد آوري است كه به علت نوبت هاي طولاني بخش هاي راديولوژي جهت نظارت بر عمل بيوپسي كليه بيماران براي احتراز از تحمل نوبت هاي طولاني به مركز خصوصي روي آورده اند كه معمولا فاقد تجهيزات مناسب براي عوارض بيوپسي مي باشد و متاسفانه شاهد عوارض غير قابل جبران آن مي شويم . استدعا مي گردد براي رفع اين مشكل دستور مقتضي صادر فرماييد.

دكتر عباس مدني

رئيس انجمن نفرولو‍ژي كودكان ايران

پاسخ دهید