مطلب وبلاگ

دعوت برگزاری انتخابات الکترونیک

اخبار,انتخابات

بازدیدها: 82

 

 

آگهی دعوت برگزاری انتخابات الکترونیک

موسسه انجمن علمی نفرولوژی کودکان ایران با شماره ثبت 22828 و شناسه ملی 10103660065
به اطلاع کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی نفرولوژی کودکان می رساند انتخابات این انجمن در روزپنجشنبه مورخ 14/9/1398 از ساعت 00:15 تا ساعت 23:45 بصورت الکترونیک برگزار می گردد.
از کلیه اعضای محترم انجمن دعوت میشود جهت شرکت در انتخابات هیات مدیره و بازرس به سامانه http://iman.behdasht.gov.ir مراجعه نمایند. لازم بذکر است اعضای محترم از یک هفته قبل از تاریخ رسمی انتخابات وارد سامانه شده و از واجد شرایط شرکت بودن خود در این انتخابات اطمینان حاصل فرمایند و همچنین لطفاً گذرواژه، پسورد خود را الزاما غیر از کدملی خود انتخاب و در حفظ و نگهداری آن جوانب احتیاط را رعایت فرمایید.
دستور:
– انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس بصورت الکترونیک
هیات مدیره انجمن علمی نفرولوژی کودکان

پاسخ دهید