مطلب وبلاگ

کمیته انتخابات 1398 انجمن- اصلاحیه

انتخابات,کمیته

بازدیدها: 3

جناب آقاي دكتر سید جلیل حسینی

دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

 

احتراما

با توجه به قوانین جدید که دبیر انجمن درصورت کاندید بودن نمی تواند عضو کمیته انتخابات باشد  و بیماری یکی از اعضای معرفی شده نامه قبلی  ، جهت برگزاری الکترونیک انتخابات انجمن نفرولوژی کودکان با اصلاح فهرست ،  افراد زیر به عنوان کمیته انتخابات انجمن معرفی می شوند .

 

دکترسید عباس اسحق حسینی

دکتر رضا دلیرانی

دکتر بنفشه درمنش

دکتر مستانه مقتدری

دکتر محمد رضا رضوی

پاسخ دهید