مطلب وبلاگ

تصویب برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک

انتخابات

بازدیدها: 3

جناب آقاي دكتر سید جلیل حسینی

دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

 

احتراما

با توجه به پایان یافتن مهلت پروانه فعالیت انچمن نفرولوژی کودکان ایران در آبانماه سال جاری و موافقت هیت مدیره انجمن برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک در جلسه مورخه 26/6/1397 هئیت مدیره ، خواهشمند است با تمدید شش ماهه فعالیت انجمن به منظور ایجاد آمادگی های لازم برای برگزاری بهینه انتخابات الکترونیک انجمن موافقت فرمایید.

پاسخ دهید