مطلب وبلاگ

ثبت تغییرات اساسنامه

اخبار,انتخابات

بازدیدها: 3

تغییرات اساسنامه انجمن جهت برگزاری الکترونیک انتخابات هئت مدیره و بازرس به تایید اداره ثبت رسید و جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی و یک روزنامه کتیر الانتشار ارسال شد

شماره صورتجلسه در واحد ثبتي :1398030500901072254

زمان ثبت صورتجلسه در واحد ثبتي :1398/07/02-14:19

پاسخ دهید